Containers skärgården

Vi transporterar och sköter alla containeruppdrag i södra skärgården för Renova Miljö AB och Göteborgs Kretslopp och vatten. Beställning av containers görs hos oss, se under kontakt.