Miljö- och kvalitetsarbete

miljo

Ett tydligt och genomtänkt miljöengagemang ökar Vrångö Transports konkurrenskraft.

Vårt arbete med miljö och kvalitet startade på allvar 1998 då vi blev miljödiplomerade av Göteborgs kommun. Arbetet fortsatte att ytterligare vässa våra system, och 1996 blev vi tredjeparts certifierade av BMG Trada Certifiering  enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001. Vi har därefter arbetet med att ytterligare förbättra oss på alla områden.

Kvalitetspolicy

Vi är övertygade om att nöjda kunder och medarbetare bidrar till ett utvecklande och lönsamt företag. Därför strävar vi efter att:

  • Kunderna skall kunna uppleva att Vrångö Transport motsvarar högt ställda krav som utförare av renhållningstjänster och andra servicetjänster.
  • Medarbetarna skall känna tillfredsställelse och stimulans med sina arbetsuppgifter och arbetsklimat.
  • Samhället skall uppfatta Vrångö Transport som ett seriöst och kompetent företag med mycket god lokalkännedom.

Miljöpolicy

  • Vi skall minimera miljöeffekterna av verksamhet så långt det är möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Vi följer Göteborgs kommuns miljökrav för entreprenörer.
  • God lönsamhet i företaget ger utrymme för miljöinriktade investeringar i produktionen.
  • Vi vill se miljökrav som en utmaning och ett sätt att skapa större miljötänkande hos alla inom företaget.