Historia

soparen

Vrångö transport tillkom genom att transportmöjligheter på land saknades på ön. 1967 inköptes första traktorn med tillbehör.

I början av 70-talet skulle stora vatten och avloppsarbeten utföras på Vrångö med omfattande gräv och transportbehov. Vi köpte då ytterligare en traktor samt dumper och grävmaskin.

Under resans gång blev arbetena mer omfattande. Det blev nybyggnation av hus, oljetransporter, båttransporter osv.

I mitten av 70-talet blev vi även entreprenörer åt dåvarande Göteborgs Renhållningsverk. Vi utförde all sophämtning på Vrångö från denna stund.

I början av 80-talet önskade Renhållningsverket en bättre helhetslösning på intransporten av avfallet från öarna in till Göteborg. Vi blev antagna som entreprenör även till denna entreprenad. Färjan Soparen sattes in i trafik 1984. Soporna kördes då in i containers på färjans däck till Göteborg. 1986 utökades färjeflottan med Sylveia. Entreprenaden kördes fram till 1990 då vi inte lade in ett nytt anbud och annan entreprenör tog över verksamheten.

Soparen såldes i början av 90-talet.

Efter några år med enbart problem med soptransporterna återkom återigen Renhållningsverket till oss och ville ta fram ett nytt insamlings och transportsystem i skärgården. Efter  anbud antogs vi som nygammal entreprenör 1995 och har haft detta uppdraget fram tills dags dato. Renhållningsverket ombildades i slutet av 90-talet till kommunala Renova AB

I början av 2000-talet förstärktes färjeflottan ytterligare med AnnaLord. Efter omfattande ombyggnad sattes hon i trafik direkt för att bland annat transportera allt material till det stora hamnbygget i Vrångö hamn samt bli en huvudresurs inom renhållningen då volymerna ökade konstant.

En dröm om ett nybygge hade funnits sedan slutet av 90-talet. Ritningar hade tagits fram och låg klara. Det enda som fattades var en riktigt stor kajplats på fastlandet som färjan kunde gå till. 2007 blev terminalen i Fiskebäck äntligen verklighet och planerna kunde då sättas i sjön. Färjan Amanda beställdes hos Kållandsö Varv och hon levererades 2008 utrustad med den då senaste miljöreningstekniken som fanns för fartyg. Färjan är än idag den modernaste och största färjan i Göteborgs södra skärgård.