Om oss

Fraktbåtar

Vrångö Transport AB är ett helägt svenskt familjeföretag där samtliga delägare bor i Göteborgs södra skärgård. Under början av 2000-talet har ett generationsskifte genomförts i företaget vilket innebär att yngre förmågor i familjen tagit över det mesta av det praktiska i företaget. Den äldre generationen bistår även i fortsättningen med sin erfarenhet i företaget.

Vi har sedan mitten av 80-talet, med undantag av några år under 90-talet, svarat för renhållningen i Göteborgs skärgård som är våran huvudsysselsättning. Vi har under alla år haft ett nära samarbete med dåvarande Göteborgs Renhållningsverk som idag är omvandlat till Renova AB.

Vårt arbete vad gäller avfallshämtningen i skärgården innefattar bla att hämta hushållens sopor, sköta samtliga färjetransporter vad gäller renhållningen dels mellan öarna och dels in till fastlandet, sköta miljöstationerna, köra ut containers till kunder, hämta glas och tidningsåtervinning, sköta grovsopsplatserna på de olika öarna och mycket mer.

Vi arbetar efter några grundläggande värderingar i företaget:

  • Vi vill arbeta för en levande skärgård
  • Vi vill utveckla och underlätta åretruntboende
  • Vi vill skapa och bibehålla en trivsam arbetsplats
  • Vi vill ha ” goa ” kontakter med människor

Då vi idag har tre bil/fraktfärjor som är byggda för skärgårdstransporter, varav   ”Amanda”  och ” AnnaLord ” är skärgårdens största, genererar detta även andra uppdrag vad gäller sjötransporter. Vi transporterar tex mycket fordon och material för Försvarsmakten, vi kör ut större transporter som tex vid asfalteringar och större byggnationer i skärgården.

Vi transporterade tex allt material som skulle ut med färja till den nya hamnen på Vrångö, vi har varit med när företag plockat ner större försvaranläggningar i kustbandet, vi har varit med vid större militärövningar osv.

Då våra färjor är utrustade med kraftiga kranar har även speciella kranjobb gjorts.

Våra andra mindre grenar inom företaget innefattar entreprenadarbeten, försäljning av ballastprodukter, transporter osv främst på Vrångö.