GROVSOPSCONTAINRAR PÅ KÖPSTADSÖ AUGUSTI 2016

Grovsopscontainrar kommer att vara uppställda på Köpstadsö trafikbrygga mellan

17-21/8 -2016. Vänligen sortera noggrant. Välkomna